Fotoresa

Vi hade planerat en fotoresa neråt Helsingborg 10-13/5! Hur många är intresserade av detta?
Ska vi boka hotell så är det nog tid att göra detta nu.

Meddela om ni är intrrsserade på 31416@telia.com

Annonser

Inlämning av bilder

Inlämning av bilder för betraktning och ”bedömning” av erfaren bildbedömmare, anställd på Modeskeppet.  Inlämnas snarast, eller senast den 1/2 till Mats.

Vi måste även ha en anmälan på hur många som kommer till Modeskeppet den 1/3 18.00. Sista anmälningsdagen 1/2.