Uppdrag 1

Ta tre bilder och ta med, dessa bli underlag för diskussioner för kursen.

Annonser