Torsdag 26/5

Vi träffas vid Nykyrka, parkeringen vid gamla kyrkskolan 18.00. Vi går sedan ner till fiskdammarna och stannar på ett bra ställe för att äta vår medtagna fika. Var och en tar med sig det den vill äta. Grillmöjligheter finns för den som vill.

Fota lika

Eller snarare olika?

Välkommen på Årsmöte 2016-03-03

Välkommen på årsmöte 3/3 kl. 18,00 i klubblokalen Falköpingsvägen 34.

Årsmöte för Mullsjö fotoklubb 3/3-2016 Kl. 18,00

Dagordning

 1. Öppnande av mötet
 2. Val av mötets:
 • Ordförande
 • sekreterare
 • två justeringsmän
 • rösträknare
 1. Godkännande av kallelse till mötet och så som behörighet.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Verksamhetsberättelse för föregående period.
 4. Ekonomisk redovisning för föregående år.
 5. Revisionsberättelse,
 6. Godkännande av:

Verksamhetsberättelsen,

Ekonomiska redovisningen,

Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen,

 1. Val av styrelsen:

Ordförande, oval 2018

Val av minst 2 st ordinarie ledamöter,

Val av minst 3 st suppleanter,

Val av 2 st revisorer,

1 st revisorssuppleanter,

Val  av valberedning 2 st,

 1. Beslut om medlemsavgiftens storlek kommande år 2014. Motioner och förslag
 2. Övriga frågor, Mötets avslutande,